Saqqummiisussat

Aaja Chemnitz

Aaja Issittumik qinikkat sinniisaannut siulittaasuuvoq aammalu Folketingimi ilaasortaalluni 2015-imili IA sinnerlugu. Siusinnerusukkut Inatsisartuni ilaasortaalluni, Meeqqanut Oqaaseqartartuusimalluni, Kommuneqarfik Sermersuumi pisortaasimalluni aammalu Immikkut ilisimasalittut ilaasortaalluni (Associate Expert) FN-imi New York-imiittumi.

Aqqalu Jerimiassen

Siulittaasoq, Atassut aamma Inatsisartunut ilaasortaq

Aviaja Lyberth Hauptmann

Aviâja Lyberth Hauptmann (arnaq inuk Kitaamioq) professorimut ikiortaavoq Ilisimatusarfimmi – Grønlands Universitet, aammalu Københavnip Universititiitiani. Aviaaja suliaraai pinngoqqaatinik ilisimasaqarnerulernissanik, kulturikkut aammalu inuiaqatigiinnut pingaarutilinnik Kalaallit Nunaani nerisatigut pigisatsinnik pingaartitsisuulluni aammalu Kalaallit Nunaanni uumaatsunik ilisimatuussutsikkut ilinniarsinnaanermik siullerpaamik inerisaalluni: Sila biologiimi bacheloriulluni.

Britta Keldsen

Britta Keldsen inatsisilerituujullunilu Arctic Law-mi partner’tut inissisimavoq, inuussutissarsiornermi pisinnaatitaaffiit pingaarnertut suliaralugit, Kalaallit Nunaanni nunaqavissut aammalu nunat tamalaat akornanneersunik sullitaqarluni. Britta namminersorluni suliffiuteqarneq 2012-miilli ingerlatarilerpaa taavalu 2010-miit inatsisilerituutut ingerlasimalluni. Britta Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornermi soqutigisaliuvoq, suliffeqarfiit Kalaallit Nunaanneersut siulersuisuini ilaasortaalluni taassumallu avataasigut nunatsinneersut Naligiissitaanermut Siunnersuisooqatigiit, Kalaallit Nunaanni suiaassutsikkut naligiissitaanerunissamik suliaqartuni, siulittaasuulluni.

Chris Barton

Chris Barton Ataqqinartorsuup Kunngip Charles-ip niuffannermut Europami kommisærerivaa akisussaaffigalugit niuffanneq aningaasaliissutillu Tuluit Nunaata europamilu nunat allat Israel-illu akornanni.  Aggustimi 2021-imi tassani sulilluni aallartissimavoq.Ataqqinartorsuup Kunngip Charles-ip Europami Niuffannermut kommisæriatut ivertinneqanngikkallarami, gymnasiami ilinniartitsisutut ukiuni tallimani sulisimavoq, taassumalu kingorna ukiuni 15-ini pisortat aqutsisoqarfiini sulisimalluni. Qaffasissumik atorfilittut assigiinngitsuni arlalinni imikkoortortaqarfinni inuussutissarsiornermut nukissiornermut aamma nunanut allanut ministeriaqarfinni sulisimavoq. 

Christian Keldsen

Christian Vintergaard

Christian Vintergaard Fonden for Entreprenørskab-mi CEO-tut inissisimavoq aammalu Fonden for Entreprenørskab Kalaallit siulersuisuini ilaasortaalluni.

Siulersuisut arlallit peqataaffigivai aammalu ingerlatsitseqatigiiffiit namminersortuusunut ataatsimiitsitaliaanut, NGO-nut aammalu pisortat ingerlatsinerinut assigiinngitsunut siunnersuisartuulluni. Aallarnissaanermi, teknologi nutaanut, niuernermi periusissiornernut, aningaasaqarnikkut annertusaanermut aammalu namminersorluni pisortaniillu ingerlatanut politikkiinut ilinniarsimasut naapisinnissaanut suliaqarneq tunniusimaffigisarivaa. Nunat tamalaat akornanni, ingammik USA-mi attaveqaatinik ulikkaarpoq taamatuttaarlu aallarnisaanermi, inuusuttunut teknologiimi nunap iluani nunallu tamalaat akornanni ilisimasalittut ilisimaneqaatigalugu.

Elna Heilmann

Elna 1. januar 2022 aallarnerfigalugu IMAK siuttuuffiginikuuaa.
Maniitsumi inunngorlunilu peroriartorpoq ilinniartitsisutullu 1996-mi naammassilluni.

Ilaatigullu ukiut 15-nik Atuarfik Kilaaseeraq Maniitsumiittumi atuarfiup pisortaatut atuuffeqarsimalluni.

Emile Hertling Péronard

Emile Hertling Péronard filmiliortartuuvoq Oscar-innersuunneqarnikoq, saqqummersitsiviit Ánorâk Film aamma Polarama Greenland peqatigalugit nunatsinneersunik filmiliorsimasut taakkulu filmfestivalinut soorlu Cannes, Venedig, Berlinale aamma Sundance. Ukiut qulit sinnerlugit nunatsinni filmiliortarnerup silarsuaa pitsaanerusunik atugassaqalernissaa sulissutigisimavaa, aammalu Arctic Indigenous Film Fund aamma ARTEF – The Anti-Racism Taskforce for European Film siulersuisuiniilluni.

Emma Kate Hopkins

Emma 2020-miilli naalagaaffeqatigiiffitsinni tuluit nunanut allanut aallartitaatut sulisimavoq. Danmarkimi toqqagaanermi sioqqullugu Bulgariami aamma nunanut allanut aallartitaasimalluni. Inatsisilerituutut ilinniarsimasuuvoq ilaatigullu aamma nunassittarnermut, nunassikkallarnernut, EU-pisinnaatitaaffiit pisullu qanimut malinnaaviaglugit, nunat tamalaat akornanni pillaanermut pisinnaatitaaffiit, aaqqissuussaasumik pinerluttulerinerit aammalu arnanut persuttaanerit suliarisarsimallugit.

Eva Skeel Nolsø

Eva Skeel Nolsø aqutsisutut misilittagaqarluarpoq piujuartitsineq, tuniniaasarneq aamma aaqqissuussaanermik ineriartortitsineq immikkut sammisarlugit. Føroya Telemi tunisassianik ineriartortitsinermi, tuniniaanermi sulisoqarnermullu tunngatillugu misilittagaqarnermigut suliffeqarfimmik iluatsittumik ingerlatsivoq. Eva Copenhagen Business Schoolimi Business Administration and Psychology-mi cand.mag.-itut ilinniagaqarsimavoq aningaaserivinnilu sulisimasimalluni, taamaattumillu ilinniarsimassutsikkut misilittagaqarluarlunilu aqutsisutut misilittagaqarluarpoq.

Frederikke Antonie Schmidt

Frederikke Antonie Schmidt suliffeqarfik roccamore pilersitaraa, nunarsuatsinni arnat nukittuneralutik inissisimalernissaannut ilaatigut anguniagaqarluni. Roccamore kimmikkaanik kusanartunik sanasarpoq, timi pissusaanut tulluuteqqissaartunik kimmilersukkanik. Italiami assaannarmik sanaat aammalu Hvidovre Napparsimaviani ilisimatuussutsikkut misilittarneqartartunik.

Roccamore december 2014-mi aallartippoq, nittartakkatigut Kickstarter aqqutigalugu nittarsaassinermigut 306-it skuut illugiit akigalugit. 2021-mi roccamore 30.000-nik illugiinnik akigisaqarsimavoq taamaasillunilu E-niuernikkut akissarsitinneqartartumik ajugaalluni, B2C suliffeqarfittut pitsaanerpaatut 100mio. Ataallugit, taamatuttaarlu Børsen Gazelle aammalu Gazelle immikkoortortami Københavnimi aamma ajugaalluni.


Frederikke aamma ByFounders Collective Kolding Designskole-aniit aallartitatut issiavoq, 2021-milu naalakkersuisuniit Mode og Tekstil eqeersaqqinnissaanut eqimattami siulittaasuusimalluni.

Guðlaugur Þór Þórðarson

Guðlaugur Þór Þórðarson-i Islandimi avatangiisinut-, nukissiornermut  klimaministeriusimavoq 2021-ip naalerneranninngaaniit.
Islandip Universitetiani bachelor-itut Statskundskabimi ilinniagaqarsimavoq islandillu politikkiani assigiinngitsunik suliaqarluni inissisimasimavoq. 
Guðlaugur Þór-i Reykjavikkip Qinersivianiit Avannarlermi 2016-imiilli inatsisartunut ilaasortaasimavoq, tassanilu Namminersortunngorniallu Partiiat sinnerlugu ilaasortaasimalluni. Ataatsimiititalianut siulittaasutut inissisimasarsimavoq soorlu avatangiisinut ataatsimiititaliamut aamma ataatsimiititaliani allaniittarsimavoq soorlu aalisarnermut ataatsimiititaliami aamma peqqinnissamut ataatsimiititaliami.

Politikkimi suliaqarluni aallartinnginnermini Guðlaugur Þór-i suliassaqarfinni assigiinngitsuni pisortatut atorfeqartarsimavoq misilittagaqarluarlunilu, taassuma ataani aningaaserivinni- sillimmasiisarfinnilu siulersuisunut akuusarsisimalluni.Inuiaqatigiit kattuffiini siunnersuisunullu ataatsimiititalianut, soorlu Borgarness-ip Pilersaarusiornermut ataatsimiititaliaanut Namminnersortunngorniallu Partiiata Inuusuttunut Immikkoortortaqarfiani.

Inga Dóra G. Markussen

Inga Dóra G. Markussen tusagassiornerup silarsuaaneersuuvoq aammalu suliffiit assigiinngitsorpassuit aqqutiginikuullugit, ilaatigut aaqqissuussisutut tusagassiorfinni assigiinngitsuni, generalsekretæritut Nunat avannarliit killerni aammalu politikkikkut aqutsisutut Siumumi. Ullumikkut Air Greenland-imi suliffigalugu piujuaannartitsinissamik aammalu suliffeqarfimmit attaveqatigiinnermut akisussaasuulluni taaguuteqartinneqarlunilu Chief Sustainability Officer. Inga Dóra islandimiusut, Kalaallisut, qallunaatut aammalu tuluttut oqaluttarpoq. 

Inooraq Brandt

Pisortaq, Rambøll Grønland

Jacob Nitter Sørensen

Pisortaq, Air Greenland

Jens Frederik Nielsen

Siulittaasoq, Demokraatit aamma Inatsisartunut ilaasortaq

Jens Heinrich

Jens Heinrich, sinniisoqarfimmi aqutsisoq, Københavnimi Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia – Ilisimatusarfimmi cand.mag aamma Ph.D. (Eske Brun aammalu Kalaallit Nunaat nutaajusoq pilersinneqarnera inaarutaasumik allaaserinnissimasoq)

Jess G. Berthelsen

Jess G. Berthelsen SIK kattuffianni ukiut 33-it siulittaasuusimavoq. Taassumap avataasigut Utoqqalinersiassanut aningaasaateqarfimmi SISA, Sulisartut Højskoleat Qaqortumi siulersuisuini siulittaasuusimalluni aammalu Kalaallit Nunaanni Akileraartarnikkut Siunnersuisooqatigiivini, Kalaallit Nunaanni Aningaasaqarnermut Siunnersuisooqatigiivini aammalu nunami Inuussutissarsiornikkut aammalu sulisoqarnikkut Siunnersuisooqatigiinni siulersuisuni ilaasortaalluni.

Kalistat Lund

Nunaateqarnermut, Imminut pilersornermut, Nukissiuuteqarnermut aammalu Avatangiiseq pillugu Naalakkersuisoq Kalistat Lund

Helikopterini pilotitut sulinermi saniatigut Kalaallit Nunaanni politikkikkut inissisimaffeqartarsimavoq. Politikkikkut suliaqarnermini issiaviit assigiinngitsut issiaffigisarsimavai, ilaatigut Narsaq Kommunemi borgmesteritut 1997 – 2001 tikillugu aammalu Inatsisartunut Ilaasortaq 2013 – 2017 tikillugu. Taassumap avataasigut Inatsisartunut ilaasortap sinniisuattut 2004-2006 inissisimasimavoq aammalu piffissami tassani Namminersorneq pillugu isumalioqatigiissitami siulittaasutut inissisimasimalluni.

Karen Ellemann

Karen Ellemann politiikeriuvoq maannalu januarip aallaqqaataanit 2023-mit atorfigikkamini Nunani Avannarlerni Ministerit Siunnersuisoqatigiivini Allattaanerulluni. Karen Elleman naalakkersuisooqatigiinni arlalinni ministeritut atorfeqartarnikuuvoq, ilaatigut marlussoriarluni Nunat Avannarliit suleqatigiinnerinut naalakkersuisuusimalluni (2010-mi 2017-milu),  Isumaginninnermut Nunamilu Namminermut Naalakkersuisuusimalluni (2009-mit 2015-mut), taamatuttaaq Aaliisarnermut (2017), Naligiissitaanermut (2016) Avatangiisinullu (2010) Naalakkersuisuusimalluni. Partii Venstre tunuliaqutaralugu kingullermik Folketinngimi ilaasortatut inissisimavoq.

Krissie Berthelsen Winberg

Krissie maj 2023-miilli Sulisitsisuni siulittaasuuvoq. Ilaatigut aamma Pascucci aammalu Esmeralda Nuummiittut pisortaaffigai.

Krissie Qeqertarsuarmi Danmarkimilu peroriartorpoq 2001-miillu namminersorluni inuussutissarsiuteqalersimalluni. Tarnikkut katsorsaasartutut aammalu Coachitut ilinniagaqarpoq, aammalu Københavns Universitetimi sociologi ilinniarsimallugu.

Lee Lipton

Silaannakkut angallatsitseqatigiiffiit aammalu mittarfiit Canadami, USA aammalu Europami ukiut 25-it attaveqaatitigut periusissiornerit, aqqutinik pilersaarusiornerit aammalu suliffeqarfinnik ineriartortitsinernik  suliaqareerluni, Lee maanna Aviation Week Network-mi siunnersuisartutut ikiuulluni Aviation Strategy, ASM-mi Senior Vice President, Aviation Strategy-tut inissisimavoq.

Timmisartuutileqatigiiffinni aqutsisutut WestJet, Aer Lingus aamma Southwest Airlines-mi attaveqaasersuutinut pilersaarusiornerit aammalu timminissanut pilersaarusiornissamut atortorissaarutinik suliaqartarsimavoq. Lee aamma mittarfimmi sulinikuuvoq, Europami, Storbitanniami aammalu Amerikami Vancouver-meersoq Vantage Airport Groups netværk qulinik mittarfiuteqarlutik silaannakkut angallassinikkut kiffartuussinerit ineriartortinnissaanik akisussaasuusimavoq.

Ullumikkut Lee timmisartuutileqatigiiffiit pilersaarusiornerannut, aqqutinik pilersitsinerinut, mittarfiit aqunneqarnerannut aammalu silaannakkut angallannermut tunngassuteqartunik aningaasatigut ineriartortitsinernnut tunngasunik mittarfiit, timmisartuutileqatigiiffiit, attaveqaqatigiinnermut aningaasaliisartunut, nunami aqutsisunut aammalu niuerfimmi tassani tunisassiortunut suliaqartuuvoq. Aamma University of British Columbia Sauder School of Business-mi timmisartuutileqatigiiffiit attaveqaatitigut pilersaarusiornerini aggersagaalluni oqalugiartuusarpoq.

Louise Lynge Berthelsen

Aallarnisaasartoq, atuakkiortoq aammalu ilusilersuisoq. Nunat Avannarliit Siunnersuisooqatigiivisa Avatangiiseq pillugu Nersornaataanut 2022 innersuunneqartoq. Siulersuisunut ilaasortaq aammalu Nuummi niuertarfiutilik.

Mads Qvist Frederiksen

Mads Qvist Frederiksen Arctic Economic Council (AEC) Trmøs, Norge pisortaaffigaa.

AEC issittumi attuumassuteqanngitsumik suliffeqarfiit ilaasortaaffigisaannik suliniaqatigiiffiuvoq, 2014-mi pilersinneqarsimasoq. Politikkikkut suliaqartartuuvoq, attaveqaatitigut aammalu issittoq pineqartillugu suliassarsiortartuulluni.

Issittoq tamaat issittumi piujuaannartitsineq aallaavigalugu aningaasatigut ineriartorneq suliniaqatigiiffiup siuarsaavigaa. Mads Qvist Frederiksen Issittumi suliffeqarfiit siulersuisuini assigiinngitsuni issiavoq. Kalaallit Nunaanni aammalu Savalimmiuni SMV aqqutigalugit atukkiisartoq Vestnordisk Fond ilaasortaaffigaa.

Malik Hansen

Nunanut Allanut Politikkeqarnermut Peqatigiiffik/Greenland Foreign Policy Society, siunertaraa nunanut allanut tunngasutigut apeqqutini ilisimasaqarnerulernissamik aammalu soqutiginninnerulernissamik qaammarsaanissamik. Peqatigiiffiup siunertaraa nunanut allanut- aammalu isumannaallisaanermut politikki aaqqissuunnissaa aammalu oqalliffiunissaa isumagissallugu, aammalu qulakkiissallugu oqalliffik ineriartortitsinermik imalik qulequtaanik taamaattunik soqutiginnittunut tamanut periarfissaanissaa. Peqatigiiffik nammineerlutik piumassutsiminnik ingerlatsisunik ingerlanneqarpoq, aammalu siulersuisut piumassutsiminnik sulisut.

Mie S. Winding

Pinngortitaleriffik

Mininnguaq Kleist

Pisortaq, Naalagaaffinngornissamut Nunanullu allanut Naalakkersuisoqarfik

Múte B. Egede

23 april 2021-miilli Naalakkersuisunut siulittaasoq. 2018-miilli Inuit Ataqatigiit partiimi siulittaasoq. 2015-miilli Inatsisartunut ilaasortaq. Mute Bourup Egede Kalaallit Nunaanni Ilisimatusarfimmi, kultur aamma inuiaqatigiilerineq ilinniarnikuuaa.

Naaja H. Nathanielsen

Palle Christiansen

Pisortaq, Anori A/S

Pernille Lohmann

Pernille Lohmann cand.polit. ilinniagaraa, 1994-miillu aningaasarsiorneq pillugu suliffeqarfinni suliaqartuulluni. Pernille 2019-mi DLR Kredit A/S-mi pisortanngorpoq, dansk erhverv aammalu nunaateqarnermut aningaasaliisartut. Pernille immikkut isiginiagaasa ilagaat piujuaannartitsineq aallaavigalugu minguinnerusumik nukissiuuteqarneq aningaasaliiffiginissai, inuiaqatigeeqarnermut pingaarutilimmik inissisimasoq.

Peter Vesborg

Peter Vesborg DTU Fysik-mi professoriuvoq, Katalytisk omsætning aammalu nukissiuutinik katersinernut taamatuttaarlu seqernup qinngorneranit cellit aammalu seqernernup qinngorneraniit nukissiuutit katersornerinut ilisimatusarluni.

Peter meeraalluni seqernup qinngorneranik nukissiuuteeqqamik sanaqqaarpiarpoq PhD-liaminilu fotokatalytisk energilagring (kunstig fotosyntese). Stanford-imi postdoc kingorna suliffeqarfimmik pilersitsivoq, annertunerusumik seqernup qinngorneranik nukissiuuteqarnermut taknologi immikkuullarissunik tunngaveqartumik.

Peter Professorat avataasigut The VILLUM Power-to-X accelerator (VPX) ilisimatusarnikkut pisortaaffigaa, power to-x spinouts in spe ikorfartuuffigalugu

Pilu Samuelsen

Siu-Tsiu allattoqarfiani pisortaq. Siusinnerusukkut Nuuk International Friskolemi atuarfimmi aqutsisoq aammalu Ilinniartitaanermut aqutsisoqarfimmi immikkoortumi aqutsisoq.

Sara Olsvig

ICC.

Tommy Ahlers

Aallarnisaasoq.
Siornatigut Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Ministeriusimasoq aammalu Folketingimi ilaasortaasimasoq.

Torben M. Andersen

Aliikkusersuisut akunniliisuat

Maja Motzfeldt-Haahr

Siunnersuisarfik TUC Greenlandimi piginnittoq, sulisoqarnikkut aqutsinikkullu ineriartortitsinermik suliaqartartoq. Siusinnerusukkut  Air Greenlandimi aammalu Kalaallit Forsikringimi sulinikuuvoq.

Merete Lindstrøm

Merete Lindstrøm ingerlatsitseqatigiiffimmi Rpyal Greenlandimi attaveqaqqatigiinnermut pisortatut atorfeqarpoq.

Siornatigut Danmarks Radiomi, KNR-mi tusagassiortutut aammalu kingullertut Sermitsiaq.AG-mi weredaktøritut sulisimavoq. Merete aamma tuniniaanermut aammalu nittarsaassinermut suliaqarnikuuvoq.