Siunertaq

En ny vækstdagsorden: Hvad skal der til – fra visioner til handling?

Med dette store spørgsmål som overskrift for konferencen i 2022 ønsker Grønlands Erhverv, at deltagerne kommer med så konkrete svar som muligt på, hvad de politiske beslutningstagere og erhvervslivet her og nu skal gøre sammen for at opnå konkrete, målbare resultater: Flere driftige virksomheder, en voksende privat erhvervssektor og ikke mindst mere iværksætteri.

Future Greenland ser fremad og fokuserer på de mange nye muligheder Grønland står overfor, herunder betydningen af de nye lufthavne for Grønlands tilgængelighed internationalt. Det handler om at skabe ny interesse for investeringer, ikke blot i eksisterende erhverv, men også i bl.a. turisme og råstoffer: Hvad er strategierne, målene og ikke mindst handlingsplanerne?

Vejen mod disse mål handler på den ene side om at sikre gode, stabile og gennemskuelige politiske rammebetingelser, der gør det attraktivt at investere i Grønland. Investorerne skal have tillid til Grønland. Derudover handler det om en mere tidssvarende erhvervs- og skattelovgivning, et velfungerende uddannelsessystem m.v.

På den anden side skal investorernes og virksomhedernes kvittering for de gode betingelser være investeringer i nye erhvervsaktiviteter, der gør samfundet mindre økonomisk sårbart, og som skaber flere arbejdspladser og flere skatteindtægter, så vi kan betale for det offentlige serviceniveau, vi ønsker os.