Future Greenland 2022

2022: EN NY VÆKSTDAGSORDEN – HVAD SKAL DER TIL – FRA VISIONER TIL HANDLING?

Under denne titel blev erhvervskonferencen afviklet over to dage d. 17.-18. maj 2022 i kulturhuset, Katuaq i Nuuk. Listen af talere var bred, og der blev berørt emner som diversitet, Rigsfællesskab, finanspolitik, bæredygtighed, Grønland i 2050, partnerskaber, turisme, folkeskolen og forsvar & sikkerhed.

Erhvervskonferencen arbejdede ud fra en forudsætning om at visioner er sunde for et samfund, især hvis de betyder at man gør de rigtige ting på vejen til at realisere dem. Erhvervskonferencen anerkendte målet om en øget økonomisk uafhængighed for Grønland og forsøgte at bidrage med input til nogle af de emner, som samfundet skal forholde sig til på rejsen mod visionens realisering.

Oplæg og debat blev gennemført på grønlandsk, dansk og engelsk og hele erhvervskonferencen blev streamet live via KNR. 420 mennesker deltog fysisk i selve konferencen, der blev afholdt i Nuuk. Deltagerne repræsenterede 9 forskellige nationaliteter.

Program

Se program for Future Greenland 2022 her

Deltagerliste

Se deltagerlisten fra Future Greenland 2022 her

Billeder og video

Se billeder fra Future Greenland 2022 her

Se video fra Future Greenland 2022 her

HVIDBOGEN​

Denne hvidbog sammenfatter nogle af de konklusioner, udtalelser og observationer, som 2022-erhvervskonferencen gjorde. Den målretter sig erhvervslivets aktører samt politikere i Grønland og Danmark.


Målet er bidrage til at skabe dialog og sikre at samfundet får opsat de rigtige rammer samt får stillet de rigtige spørgsmål til sig selv i realiseringen af Grønlands vision, som bl.a. baserer sig på en øget økonomisk uafhængighed.