Future Greenland 2024

Potentialet for et bæredygtigt Grønland – Hvorfor, Hvordan og Hvad?

Future Greenland – Grønlands største erhvervskonference, 14.-15. Maj 2024, Katuaq, Nuuk

Verden kalder på bæredygtige løsninger og Grønland kan meget vel være i en god position til at levere på mange af disse. Men hvad er Grønlands potentiale, hvorfor skal vi overveje bæredygtighed som en måde at leve og drive erhverv på, og hvordan kombinerer vi globale tendenser med lokale traditioner og forretningsbehov for at realisere det potentiale, der er Grønland?

Future Greenland 2024 åbner endnu gang dørene til verden og inviterer interessenter og meningsdannere fra Grønland og udlandet til en diskussion om fremtidens liv og erhverv i Grønland, samt de mange aspekter af bæredygtighedsagendaen, som Grønland kan fundere sig på.

Formål

Grønlands Erhverv ønsker at konferencen gør samfundsdebatten om vores lands udvikling stærkere forankret i en fælles anerkendelse af, at vi ikke kan skabe den nødvendige økonomiske vækst uden et sundt erhvervsliv, flere private virksomheder og en større eksport. Den debat kræver bred involvering af mange organisationer og aktører i samfundet.

En vækstdagsorden kræver politiske reformer, som skaber et attraktivt erhvervsklima. Lykkes det ikke, kan vi ikke betale for borgernes mange og voksende krav til velfærdssamfundet, og den politiske handlefrihed indskrænkes. Grønlands Erhverv arbejder for at give erhvervspolitikken bedre plads i den politiske debat, hvor ”velfærdspolitikken” og befolkningens ønsker om bedre og mere service fra den offentlige sektor ofte får overtaget på bekostning af diskussionen om, hvor pengene skal komme fra.

Uden de rigtige politiske rammebetingelser og en klar vision for erhvervsudvikling kan vi ikke fremavle investeringslyst og foretagsomhed. Og solide partnerskaber og samarbejde mellem grønlandske og udenlandske virksomheder skal sikre adgang til den kapacitet og kompetence, der ikke kan skaffes lokalt. Det udsyn mod verden er også et vigtigt mål for konferencen, og derfor inviterer Grønlands Erhverv også i 2024 flere af de aktører, der kan se de gensidige fordele i et tættere samarbejde med Grønland – politisk såvel som erhvervsmæssigt.

HOVEDSPONSOR OG PARTNER

PLATINSPONSORER

Guldsponsorer