Call for papers

Grønlands Erhverv (GE) afholder 14-15. maj 2024 den 8. Future Greenland erhvervskonference i Nuuk.

Hver konference arbejder under en titel og et tema og i 2024 stilles der skarpt på bæredygtighed og grøn omstilling. Emner som det diversificerede arbejdsmarked, energi, FN´s verdensmål, bæredygtige alliancer, etisk minebranche m.m. vil bl.a. blive bragt i spil.

GE giver hermed interesserede muligheden for at byde ind med oplæg og sidepaneler af relevans for temaet.

Det er muligt at fremsende forslag til oplæg/sidepanel inden 1. maj 2023 til ck@ga.gl.

Forslaget skal indeholde:

  • Navn på ansvarlig (+ organisation)
  • Tema og gerne overskrift
  • Kort beskrivelse af indhold
  • Format (oplæg/præsentation, panel m.v.)
  • Navn(e) på oplægsholder
  • Sprog (grønlandsk, dansk eller engelsk)

Oplæg har en varighed af 15-20 minutter, mens sidepaneler kan vare op til 1½ time.

GE kan ikke tilbyde at afholde omkostninger i forbindelse med oplæggene, men giver oplægsholdere gratis adgang til konferencen.

GE forbeholder sig ret til at afvise indkomne forslag.